Toolbox rondom rechten en online onderwijs

Tijdens de ZZP-trainingen kwam soms de vraag boven hoe het staat met rechten: recht van eigendom, recht van gebruik, auteursrecht. Hoe bewaak je dat jezelf niet de fout in gaat, en hoe bewaak je dat anderen niet ongevraagd er met jouw materialen vandoor gaan? 

Speciaal voor iedereen die hierin geïnteresseerd is heeft DEN een aantal bronnen samengesteld die je hier kunt raadplegen.

  • ZZP impuls toolbox