Pilot functieverbreding Dorpshuizen

Hoe kan de functie van de Drentse dorpshuizen verbreed worden met kunst en cultuur? Deze vraag staat centraal in ons onderzoek functieverbreding Dorpshuizen.

Dorpshuizen experimenteren binnen een aantal thema's met als doel de leefbaarheid in de Drentse dorpen te vergroten.
Binnen de pilot wordt gewerkt met vier thema's: 

  • formele zorg en informele zorg
  • sport en bewegen
  • kunst en cultuur
  • commerciële dienstverlening

Ondersteunende instellingen; BOKD, Sport Drenthe, K&C, Zorgbelang en Biblionet. 

  • Pilot functieverbreding dorpshuizen