Noord-pool voor Groningse en Drentse professionals

Geïnteresseerd om zitting te nemen in landelijke adviesraden of besturen? Of heeft jouw stichting een vacature voor een nieuw bestuurslid? Maak het kenbaar op: www.noord-pool.nl.

Noord-pool is een openbare databank met een overzicht van professionals uit de culturele sector uit Drenthe, Friesland en Groningen. Het gaat om professionals die belangstelling hebben voor een functie als adviseur of bestuurder/toezichthouder in een fonds, adviesraad of bestuur in de cultuursector in Nederland. De website bevat een overzicht van actuele vacatures voor besturen van landelijke fondsen en organisaties.

Noord-pool is er ook voor culturele organisaties in Noord-Nederland. Ook zij kunnen vacatures plaatsen. Is jouw organisatie op zoek naar bestuursleden en wil je een vacature plaatsen mail dan naar: marjelle@kunstencultuur.nl De vacature wordt op de site geplaatst en onder de aandacht gebracht van de geregistreerde professionals op de site. Er zijn geen kosten verbonden aan het plaatsen van de vacature.

Website: www.noord-pool.nl

  • Kunstbeoefening - Noord-pool