Inc LAB atelier

K&C ontwikkelt in 2021 projecten voor (chronisch) zieke kinderen en jongeren onder de naam Inc LAB-Atelier.

Het Inc LAB-Atelier moet ervoor zorgen dat deze kinderen en jongeren mee kunnen doen in het huidige kunst- en cultuuraanbod. Dit doen we door op het gebied van de podiumkunsten bruggen te bouwen en hindernissen weg te nemen bij zowel het zieke kind als de cultuuraanbieder. 

Het doel van het project is dat de huidige Drentse culturele sector inclusiever wordt. Om tot een passend aanbod te komen voor de doelgroep wordt gestart met een onderzoek middels een enquête.

  • Inc lab dans - inclusiedans