Iedereen moet mee kunnen doen

Kunst en cultuur zijn er voor iedereen, ongeacht economische positie, lichamelijke of geestelijke gesteldheid, huidskleur of welke kenmerken dan ook. 

K&C streeft naar de organisatie van diverse en inclusieve activiteiten waarbij niemand zich buitengesloten voelt.

  • Inclusie