Cultureel ondernemen & onderwijs

Je bent werkzaam in het werkveld van cultuurparticipatie en cultuureducatie. Je hebt plannen genoeg, maar hoe geef je ze vorm? En hoe raak je die gevoelige snaar waardoor je opdrachtgever, een school, een culturele instelling enthousiast wordt? Hoe werk je samen met verschillende partners in co-creatie?
In het traject Handen & Voeten met Hoofd & Hart! kijken we vanuit verschillende perspectieven naar cultureel ondernemen in en rond het onderwijs.
Jouw leervraag staat centraal, of het nu om communicatie gaat, financiering, het maken van een projectplan voor een subsidieaanvraag, netwerken of om het ontwikkelen van een inspirerend en haalbaar product of project. Je krijgt feedback op je ideeën, kunt sparren met collega's en ervaringsdeskundigen.