Wie hoort er bij jouw "wij"?

Kunst- en cultuurparticipatie vergroot ons saamhorigheidsgevoel. Ook al zijn we verschillend, als mensen samen nieuwe cultuur maken worden nieuwe verbindingen gelegd en ervaren we geluk. Een kunstenaar brengt het proces met verbeeldingskracht op gang. 

K&C stimuleert de cultuurparticipatie in Drenthe. We weten dat samen schilderen, natuurkunst maken, verhalen schrijven of dansen bijdraagt aan de gezondheid en een goed gevoel van welzijn en welbevinden. K&C werkt daarom in het project samen met welzijn- en zorgorganisaties, overheden en culturele instellingen in Drenthe. 

Met het social design project Wie hoort er bij jouw "wij"? wilden we samen met de kunstenaar Jantine Wijnja de senioren in drie dorpen in Aa en Hunze betrekken bij de eigen sociale omgeving. Het project is onderdeel van de Drentse proeftuin Cultureel Vermogen, waarbinnen we de kracht van de culturele ontmoeting onderzoeken.

Het traject zorgde ervoor dat senioren op een nieuwe manier actief werden, elkaar op andere wijze ontmoetten en samen tot nieuwe ideeën kwamen. Er ontstond verbondenheid én het stimuleerde de verbinding tussen jong en oud. Senioren hebben niet alleen contact met andere leeftijdsgroepen nodig, de kennis en levenservaring van senioren zijn zeer nuttig voor de hele gemeenschap.

  • Proeftuin Cultureel Vermogen - Hoe groot is jouw wij?
  • Proeftuin Cultureel Vermogen - Hoe groot is jouw wij?
  • Proeftuin Cultureel Vermogen - Hoe groot is jouw wij?
  • Embedded thumbnail for Wie hoort er bij jouw "wij"?