Grenzkultur

Bilderwald/Beeldenbos is de afsluitende AR-tentoonstelling van Grenzkultur, een project rond het immaterieel erfgoed in de 21-ste eeuw in de regio's Emsland, Grafschaft Bentheim en Drenthe.

Meer dan dertig partijen in Duitsland en Nederland werkten in 2019 en 2020 samen aan kleine en grote evenementen rond de thema's Ruimte, Taal, Ambacht en Feesten.
De samenwerking resulteerde in tentoonstellingen, podiumactiviteiten, actiedagen, films, workshops en publicaties. Het project wordt afgesloten met een augmented tentoonstelling die, vanwege corona, pas in de tweede helft van 2021 op reis gaat door de genoemde regio's.

Tradities in moderne tijden
Grenskultur legt de verbinding tussen tradities en moderne tijden, tussen geschiedenis en actuele cultuur en zorgt voor de overdracht van kennis over immaterieel cultuurgoed. 
Op de website is meer informatie te vinden:

Website Grenscultuur 

Het project GrenzKultur krijgt financiële ondersteuning vanuit het Interreg-programma Duitsland-Nederland.

  • Kunstbeoefening - Grenzkultur
  • Kunstbeoefening - Grenzkultur