Zeven Drentse kunstwerken in Canon

De voormalige Rijksluchtvaartschool in Eelde, Nationaal Monument Westerbork, Broken Circle and Spiral Hill in Emmen, De Sluiswachter in Zandpol, Velden van Nevel in Hoogeveen, Kapkar/BB-N34 in Borger en Mannes in Assen zijn opgenomen in de top 100 van de naoorlogse Kunst in de Openbare Ruimte.

Dit heeft BK-informatie, het vakblad voor beeldende kunstenaars, bekend gemaakt. De genoemde kunstwerken worden gerekend tot de meest betekenisvolle van Drenthe. 

Michiel van der Kaaij, adviseur Kunst in de Openbare Ruimte, binnen K&C werkend in opdracht van de provincie Drenthe en verschillende Drentse gemeenten: "De commissie heeft volgens mij een mooie, afgewogen keuze gemaakt uit de vele topwerken die Drenthe kent. Soms betreft het werken die de vele verborgen verhalen die het Drentse landschap kent naar boven halen, in andere gevallen gaat het om een werk dat juist een 'gezicht ' geeft aan een plek die in eerste instantie nogal onuitgesproken lijkt". 

  • Broken circle