Een spoor van water

Het kunstwerk een Spoor van Water bestaat uit een compositie van licht, gevat in stenen. Deze beeldcompositie ontspringt als een bron aan de onderkant van de spoorwegovergang en stroomt als een waterval over de bestrating van het talud, waar het een weg vindt naar buiten en wegstroomt over de begroeide helling van het talud. Een Spoor van Water' verwijst naar het ontstaan van de stad Assen in het stroomdal van de Drentsche Aa. Met de bouw van de nieuwe tunnel zijn twee oude beken, die verbonden zijn met de Drentsche Aa, weer zichtbaar gemaakt. 

  • KOR - spoor van water