Allemansgoed Terheijl

Het kunstproject Allemansgoed Terheijl is in coronajaar 2020 afgerond. Dankzij een tijdelijk kunstenaarsverband, bestaande uit Atelier Veldwerk (Onno Dirker en Rudy J. Luijters), KCCM (Krijn Christiaansen en Cathelijne Montens) en Jeroen van Westen is er in dit sterk verbrokkelde voormalige landgoed weer eenheid ontstaan.

Toegangspoorten verrezen op de 4 entrees, in het veld kwamen zwerfpalen die de veldnamen van de betreffende plek weergeven én vaste veldpalen. Alle objecten zijn gemaakt met materiaal uit het gebied: klei en zand zijn gebakken en gestookt tot stenen, beton en glas. Maar ook de lokale verhalen, kennis en menskracht van de bewoners zijn door de kunstenaars gebruikt.

  • Kunst in de Openbare Ruimte