VET!

K&C organiseert in 2019 een ontwerpwedstrijd rond voedsel voor (Drentse) ontwerpers onder de titel "VET!, voeding in de 21ste eeuw". 
Het project start 9 februari 2019 met een Inspiratiedag. Tijdens een bustour worden bijzondere locaties in Frederiksoord, Veenhuizen en Borger bezocht die een relatie hebben met (de historie van) voedsel. Sprekers uit de creatieve en agrifoodsector en kunsten vertellen, geven demonstraties en laten deelnemers proeven, om hen te inspireren tot het maken van bijzondere ontwerpen in de vorm van producten of prototypen.
De ontwerpen en kunstwerken worden bijeengebracht tijdens een VET!-festival. 

Doel VET!
Ontwikkeling van nieuwe producten, ontwerpen en prototypen die de verbouw en het gebruik van duurzame producten stimuleren bij consument en producent.
Met de ontwerpwedstrijd willen wij een bijdrage leveren aan de discussie rond eten en de voedselsector en duurzame vormgeving onder de aandacht brengen van een breed publiek.

  • Creatieve Industrie - VET!