Creatieve Vouchers Groningen

Met de regeling Creatieve Vouchers stimuleert de provincie Groningen de samenwerking tussen het MKB en de creatieve industrie in Groningen en wordt een impuls gegeven aan de creatieve arbeidsmarkt.

Via deze matchingsregeling kunnen MKB'ers een creatieve ondernemer betrekken bij de ontwikkeling of innovatie van een product, dienst of de organisatie. 

De provincie Groningen draagt met de Creatieve Vouchers maximaal 50% bij aan het te ontwikkelen product, met een maximum van 5.000 euro. De regeling wordt uitgevoerd door K&C en loopt nog tot oktober 2020, met een kans op verlenging tot oktober 2021.