Creatieve Industrie

K&C biedt de creatieve industrie ondersteuning en advies. Ook ontwikkelt zij projecten voor en met de design, mode en gaming industrie. Wij streven naar een verbinding tussen de creatieve industrie enerzijds en het onderwijs, de ondernemers en overheid anderzijds. Wij koppelen projecten zoveel mogelijk aan actuele maatschappelijke thema's. In 2018/2019 richten we ons in Drenthe op fooddesign en de foodindustrie met het project VET! en wordt de Noordelijke Cultuurlening geïntroduceerd.

In de provincie Groningen wordt het MKB gestimuleerd samen te werken met de creatieve industrie door de matchingsregeling Creatieve Vouchers, waarmee de helft van het investeringsbedrag kan worden teruggevraagd. We willen met onze projecten de Creatieve Industrie van Drenthe en Groningen stevig op de kaart zetten en talent uit de regio helpen zich te ontwikkelen. In 2017 ontwikkelden wij in Drenthe het eerste Biobased Pop-Up Museum met studenten, amateur en professionele designers. 

  • Creatieve Industrie
3