Creatieve Industrie

K&C biedt de creatieve industrie in Drenthe en Groningen ondersteuning en advies. Ook ontwikkelen wij zelf projecten die een verbinding leggen tussen de kunsten, design en maatschappelijke thema's.

Na het foodproject VET! geven wij uitvoering aan het project Hof van Heden Hooghalen, een project met de dorpstuin als stralend middelpunt. In onze projecten streven wij naar een verbinding tussen de creatieve industrie, het onderwijs, ondernemers en overheid.

Een belangrijke focus binnen ons beleid voor de creatieve industrie is het versterken van het ondernemerschap bij creatief ondernemers. Dat doen wij op verschillende manieren: 

In de provincie Groningen stimuleren wij het MKB samen te werken met de creatieve industrie met de matchingsregeling Creatieve Vouchers.

Daarnaast kunnen creatieven, kunstenaars en organisaties tegen gunstige voorwaarden gebruik maken van de Noordelijke Cultuurlening. K&C coördineert de aanvragen voor deze leningen voor de provincies Drenthe en Groningen.

  • Hof van Heden Hooghalen
  • De Jakobijn
  • iWink
3