Creatieve Industrie

K&C biedt de creatieve industrie ondersteuning en advies. Ook ontwikkelen wij projecten die een verbinding leggen tussen de kunsten, design en maatschappelijke thema's. In 2019 hebben wij het foodproject VET! gerealiseerd. In 2020 zal er een vervolgproject komen rondom voedsel in en rondom het dorp Hooghalen. In onze projecten streven wij naar een verbinding tussen de creatieve industrie, het onderwijs, ondernemers en overheid.

Een belangrijke focus binnen ons beleid voor de creatieve industrie is het versterken van het ondernemerschap bij creatief ondernemers. Dat doen wij op verschillende manieren:
In de provincie Groningen stimuleren wij het MKB samen te werken met de creatieve industrie met de matchingsregeling Creatieve Vouchers. Met deze regeling kan het MKB de helft van het investeringsbedrag gefinancierd krijgen. Daarnaast kunnen creatieven, kunstenaars en organisaties tegen gunstige voorwaarden gebruik maken van de Noordelijke Cultuurlening. K&C coördineert de aanvragen voor deze leningen voor de provincies Drenthe en Groningen.

In de provincie Drenthe is de regeling Creatieve Vouchers beschikbaar voor MKB'ers uit de sector Gezondheid & Zorg die samenwerken met de creatieve industrie om producten voor of vernieuwingen in hun bedrijf te realiseren. De voucher heeft een waarde van € 2.000,-, tegenover een eigen bijdrage van € 500,-. 

3