Community Art

Community art is een verzamelnaam voor kunstzinnige projecten rondom sociale vraagstukken. Community art kunstwerken komen tot stand in een proces tussen artistieke professionals en amateurs en is altijd locatie gebonden. 

Voor community art projecten werkt K&C samen met professionele kunstenaars voor de artistieke uitvoering en met amateurkunstverenigingen en welzijnsorganisaties voor de lokale inbedding. 

K&C creëert de randvoorwaarden waarin professionals zo goed mogelijk kunnen werken.

  • Community Art