Symfonica in D

In 2021 wordt Symfonica in D helemaal anders dan anders. Alle deelnemers gaan namelijk samen een muziekclip maken.
Wijnand van Klaveren schrijft een muziekstuk die iedereen thuis en in kleine ensembles gaat instuderen. Zangeres Martijje schrijft een mooi lied voor alle zangers die meedoen.

Een aantal deelnemers repeteert bij het Keuning Jeugdorkest, anderen kunnen het arrangement oefenen met de eigen muziekdocent.
Daarna gaan we in maart op vier locaties in Drenthe het stuk en het lied met alle deelnemers opnemen. Voorafgaand aan de opnamen wordt op de dag zelf in kleine groepjes gerepeteerd.

Met alle kinderen en jongeren die het leuk vinden nemen we ook een clip op. Die wordt door de Digital Art Factory in Assen gemaakt met natuurlijk de muzie die is opgenomen.
Kijk voor informatie op ww.symfonicaind.nl 

In 2022 organiseren we weer een "gewone" Symfonica in D, waarin de deelnemers in één dag repeteren en spelen in een groot orkest of koor.