Onderzoek Talentontwikkeling

In opdracht van K&C en de provincie Drenthe doet Anoek Houben van de Rijksuniversiteit Groningen een onderzoek naar talentontwikkeling in de provincie Drenthe. Het doel van het onderzoek is zicht krijgen op het talentontwikkelingsaanbod van culturele organisaties in Drenthe en de mate waarin hier gebruik van gemaakt wordt. 
Zijn er voldoende cursussen, workshops of projecten op het gebied van popmuziek, klassieke muziek, beeldende kunst, theater, dans en film & media? De provincie en K&C willen met de uitkomsten de komende jaren inspelen op de wensen en behoeftes van amateurkunstenaars en professionele kunstenaars in Drenthe. De resultaten worden februari/maart 2019 gepresenteerd.