Subsidie Talent in de regio

Jonge talentvolle cultuurmakers vinden in hun eigen omgeving niet altijd de mogelijkheden om hun talent ten volle te kunnen ontwikkelen. 
Samen met provincies zet het Fonds voor Cultuurparticipatie zich daarom in om cultuuraanbod ook voor jonge talenten buiten de vier grote steden beschikbaar te maken. 
Met de regeling Talent in de regio ondersteunt het Fonds projecten die gericht zijn op talentontwikkeling en daaraan gekoppelde presentatiemogelijkheden. 
De projecten moeten samen met andere (culturele) partijen worden uitgevoerd en bijdragen aan de bovenlokale infrastructuur voor talentontwikkeling. 
De subsidie bedraagt in 2019 en 2020 maximaal € 60.000 per project. Voor iedere provincie is budget gereserveerd. 
Bekijk hier de volledige subsidieregeling talent in de regio. 

  • Fonds Cultuurparticipatie