Provinciale fondsen

Cultuur is van belang voor de economie en de creatieve industrie. Daarnaast verbindt het mensen.

Provinciale fondsen stellen subsidies beschikbaar voor veelal incidentele projecten en activiteiten. Wij geven een opsomming van de fondsen met het werkgebied Drenthe.

  • Provinciale fondsen