Private fondsen

Naast lokale, provinciale en landelijke cultuurfondsen kent Nederland ook private fondsen. De meeste van deze fondsen richten zich op specifieke thema’s. De financiële middelen van private fondsen zijn afkomstig uit donaties, legaten en loterijopbrengsten. Sommige fondsen voeren programma´s uit die aansluiten bij beleids-doelstellingen van de overheid. Zij ontvangen daar overheidsfinanciering voor.

  • Private fondsen