Noordelijke Cultuurlening

Waar het normaal gesproken lastig is om voor culturele projecten een lening bij een bank af te sluiten, maken We the North, Cultuur+Ondernemen, Keunstwurk en K&C lenen nu mogelijk voor initiatieven in de drie Noordelijke provincies. Je leent al vanaf € 1.000,- tot maximaal € 40.000,- tegen een vaste lage rente van 3% en eenmalige afsluitkosten van € 50,-.

De Noordelijke Cultuurlening is er voor kunstenaars, creatieven en culturele organisaties met een droom of ambitie, die woonachtig en/of gevestigd zijn in Drenthe, Friesland of Groningen. Het doel van de Noordelijke Cultuurlening is tweeledig: het maakt lenen mogelijk voor initiatieven in de culturele en creatieve sector en bevordert kennis over, en ervaring met deze vorm van financieren.

De lening is enerzijds bedoeld voor investeringen, waar je normaal gesproken geen subsidie voor kunt krijgen (zoals b.v. inrichting van een studio, aanschaf van een computer) of t.b.v. voorfinanciering indien je al een fondstoekenning hebt, maar pas achteraf het geld ontvangt.

  • Noordelijke Cultuurlening