Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur stelt kinderen in staat om deel te nemen aan culturele activiteiten. Het fonds richt zich op de ondersteuning van kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen waar het geld even niet toereikend is om deelname zelf te bekostigen.

Het fonds financiert de kosten van theaterlessen of beeldende kunst, de aanschaf van muziekinstrumenten of bijvoorbeeld de kleding van een muziekkorps.