Steunpakket Cultuur in gemeenten

Het kabinet stelt 150 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten om de lokale culturele infrastructuur te ondersteunen. Hiervan gaat 3.221.677 naar de gemeenten in Drenthe en 5.776.457 naar de gemeenten in Groningen. 

Het steunpakket is inmiddels verdeeld en gemeenten mogen zelf kiezen hoe ze het gaan inzetten. Voor de hand ligt de hulp aan lokale podia, theaters en musea, maar ook voor cultuureducatie en cultuurparticipatie is hard steun nodig. De schade bij amateurkunstverenigingen en zzp'ers, die bijvoorbeeld muziek- of danslessen geven aan jongeren, is enorm. Vaak maken relatief kleine investeringen in les- en repetitieruimtes of kleine projectsubsidies al een enorm verschil, waardoor de lokale infrastructuur overeind blijft.

Hoe de gelden verdeeld zijn lees je hieronder, alsmede suggesties voor de invulling van de ondersteuning.

  • Fondsen - corona en cultuursector