Steun vrijwilligersorganisaties

Vanaf februari 2021 kunnen vrijwilligersorganisaties in hun eigen gemeente een subsidie aanvragen, zodat zij een frisse start kunnen maken zodra de coronamaatregelen dat toelaten.

Het subsidiebedrag moet ten goede komen aan sociaal-culturele activiteiten die bijdragen aan de vitaliteit en kwaliteit van leven en wonen in Drenthe.

De provincie Drenthe stelt, via de gemeenten, 675.000 euro beschikbaar.

Meer informatie vind je op de website van de provincie en later op de websites van de gemeenten, zoals Assen.

Het LKCA heeft een toolkit ontwikkeld om culturele verenigingen te helpen om zo goed mogelijk om te gaan met de gevolgen van de corona-pandemie. Je vindt de toolkit op hun site.

  • Fondsen - corona