Corona en cultuursector

De culturele secor kan tijdens de coronacrisis een beroep doen op een aantal financiële regelingen. Ben je zzp'er of zelfstandig ondernemer dan kom je misschien in aanmerking voor bijzondere bijstand. Na de Tozo kun je een beroep doen op de Bbz (besluit bijstandsverlening zelfstandigen). Organisatoren van evenementen kunnen via de gemeenten financiële ondersteuning vragen. Dit geldt voor professionele culturele organisaties, maar ook voor amateurkunstverenigingen. Organisatoren van evenementen kunnen gebruik maken van de ATE. Hieronder informeren we je over de bij ons bekende actuele regelingen. 

  • Corona en cultuursector