Corona en cultuursector

Als je als cultureel ondernemer getroffen bent door het coronavirus zijn er verschillende regelingen beschikbaar om je te ondersteunen in deze lastige periode. Ben je zzp'er of zelfstandig ondernemer? En heb je door de maatregelen tegen het coronavirus financiële problemen? Dan kom je misschien in aanmerking voor bijzondere bijstand en kun je de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) aanvragen. Maar er zijn nog meer regelingen. Hieronder een overzicht. Ook zijn er verschillende meldpunten in het leven geroepen om de schade van de culturele sector in beeld te brengen. Meld vooral jouw schade.

Cultuur Opstart Lening
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap stelt € 30 miljoen beschikbaar via Cultuur+Ondernemen voor leningen aan culturele en creatieve organisaties, voor de opstart van hun nieuwe seizoen. De Cultuur Opstart Lening stelt organisaties in staat te investeren in producties, programma's, projecten en producten, zodat zij weer inkomsten kunnen verwerven. Lees meer over de nieuwe lening.

  • Corona en cultuursector