Ontwerpwedstrijd VET!

K&C organiseert een ontwerpwedstrijd met de naam VET! Wij zijn hiervoor op zoek naar ontwerpers, kunstenaars en andere creatieven. We dagen je uit producten of prototypen te maken die de consument in de keuken kan gebruiken of de boer in zijn bedrijf. Ontwerpen die uitgaan van het oervoedsel van Drenthe of een antwoord hebben op de problemen rond de plastic-afvalberg zijn ook mogelijk.

We starten dit evenement op 9 februari 2019 met een Inspiratiedag.