Westerbeeksloot

Westerbeeksloot

Om de historische betekenis van de Westerbeeksloot in Wilhelminaoord te onderstrepen hebben de provincie Drenthe en de gemeente Westerveld een deel van de oude zwaaikom hersteld. Een zwaaikom is een verbreed stuk vaarwater, bedoeld om schepen te kunnen laten keren. Als markering van deze plek komt hier een kunstwerk dat samen met de zwaaikom de oorspronkelijke vaarweg 'beleefbaar' zal maken. Een wens is dat het kunstwerk ook refereert aan de betekenis van Wilhelminaoord als onderdeel van de Voormalige Koloniën van Weldadigheid.